ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ TOY AUTOPARTNER.COM

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ TOY AUTOPARTNER.COM

Αυτή η πολιτική αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα και τον τρόπο επεξεργασίας τους ως μέρος των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιστότοπου AUTOPARTNER.COM, καθώς και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε για σχετικά με αυτή θέματα. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • ηλεκτρονικά: o σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@autopartner.com
 • o σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου στην ακόλουθη διεύθυνση: webmaster@autopartner.com
 • δι' αλληλογραφίας: Αυτόματος Συνεργάτης Α.Ε. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπο AUTOPARTNER.COM και την περιήγηση στο περιεχόμενό του, αποδέχεστε τους όρους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η AUTO PARTNER A.E. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Χρήστης – οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα AUTOPARTNER.COM ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία για ένα φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή αναγνωρίζεται από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους παράγοντες που καθορίζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της εικόνας, της εγγραφής φωνής, των στοιχείων επικοινωνίας, δεδομένων τοποθεσίας, των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω συσκευής ελέγχου ή άλλης παρόμοιας τεχνολογίας.

ΓΚΠΔ – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Auto Partner S.A. με έδρα στο Bieruń (43-150) στην οδό Ekonomiczna 20, που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS: 0000291327, που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Κατοβίτσε, ΑΦΜ 634-001-10-17.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

 • ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Σε σχέση με τους Χρήστες που επισκέπτονται τον ιστότοπο, τα δεδομένα που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη συλλέγονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή δεδομένα που είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους για την εμφάνιση του ιστότοπου και τη διασφάλιση της σταθερής και ασφαλούς λειτουργίας του.

Στην παραπάνω περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συλλέγονται δεδομένα για την ανάπτυξη και βελτίωση της ιστοσελίδας και την προσαρμογή της στις ανάγκες των Χρηστών. Αυτά μπορεί να είναι δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα, πώς ήρθαν σε αυτήν και ποια θέματα ή προϊόντα τους ενδιέφεραν.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διεύθυνση IP, παραμέτρους λογισμικού και υλικού που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη, σελίδες που προβλήθηκαν, αριθμό αναγνώρισης κινητής συσκευής και άλλα δεδομένα σχετικά με συσκευές και χρήση συστημάτων.

Η AUTO PARTNER A.E. χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών, την προσαρμογή του ιστότοπου στις ατομικές προτιμήσεις των χρηστών και για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η χρήση του ιστότοπου χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σημαίνει ότι συμφωνείτε να αποθηκεύετε cookies στη μνήμη της συσκευής.

 • ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ KONTAKT@AUTOPARTNER.COM ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η AUTO PARTNER A.E. συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που επικοινωνούν με την AUTO PARTNER A.E. χρησιμοποιώντας διαθέσιμα εργαλεία, μεταξύ άλλων μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο AUTOPARTNER.COM. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να ανταποκριθούν στο μήνυμα που αποστέλλεται από τον Χρήστη, μεταξύ άλλων: σύναψη συνεργασίας, λήψη προσφοράς, εκτέλεση σύμβασης ή υποβολή καταγγελίας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: όνομα, επώνυμο, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση καθώς και άλλα δεδομένα που αναφέρονται στο περιεχόμενο της φόρμας επικοινωνίας ή του μηνύματος.

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Η AUTO PARTNER A.E. συλλέγει προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή τρεχουσών διαδικασιών πρόσληψης, καθώς και τη μεταφορά δεδομένων στη βάση δεδομένων, για μελλοντικές προσλήψεις – βάσει των σχετικών συγκαταθέσεων των υποκειμένων των δεδομένων. Το πλήρες κείμενο της ρήτρας ενημέρωσης σχετικά με τις προσλήψεις είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ και ΥΛΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η AUTO PARTNER A.E. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού δελτίου ή/και άλλου υλικού μάρκετινγκ σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από την AUTO PARTNER A.E. καθώς και από φορείς που συνεργάζονται με την AUTO PARTNER A.E., καθώς και για την εκτέλεση δραστηριοτήτων άμεσου μάρκετινγκ με τη «χρήση αυτόματων συστημάτων κλήσεων, που κατευθύνονται σε τηλεπικοινωνιακές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τηλεφώνων ή υπολογιστών, των οποίων είμαι τελικός χρήστης. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο, π.χ. παρέχοντας σχετικές πληροφορίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο στο περιεχόμενο του μηνύματος ενημερωτικού δελτίου.

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εάν η AUTO PARTNER A.E. διοργανώσει κάποιο διαγωνισμό ή προσφορά, η AUTO PARTNER A.E. θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που λαμβάνουν μέρος σε συγκεκριμένη προσφορά ή διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την υλοποίηση συγκεκριμένης προσφοράς ή διαγωνισμού.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση:

 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ - το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας - ιδίως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο της 26ης Ιουλίου 1991 για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τον Νόμο της 15ης Φεβρουαρίου 1992 για τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.
 • Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων, είναι παιδί – το δικαίωμα της AUTO PARTNER A.E. να διεκδικεί ή να υπερασπίζεται αξιώσεις ή να διασφαλίζει την ασφάλεια των πληροφοριών, των προσώπων ή της περιουσίας, καθώς και η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να θεωρείται έννομο συμφέρον.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η AUTO PARTNER A.E. ενημερώνει ότι σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παράσχει δεδομένα, ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία χρήσης ορισμένων λειτουργιών της ισροσελίδας.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της.

Οι χρήστες του ιστότοπου AUTOPARTNER.COM έχουν επίσης το δικαίωμα:

 • να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να λάβουν αντίγραφό τους,
 • να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα,
 • να υποβάλουν καταγγελία στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν πιστεύουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον ΓΚΠΔ ή σε άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτές τις διατάξεις, ο Χρήστης θα έχει επίσης το δικαίωμα:

 • να εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 • να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τα δικαιώματα των Χρηστών ή τις δυνατότητες ή τους τρόπους άσκησής τους, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 • ηλεκτρονικά: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@autopartner.com
 • δι' αλληλογραφίας: Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń (με τη σημείωση ODO στο φάκελο).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • οντότητες που ανήκουν στον όμιλο κεφαλαίου στον οποίο ανήκει η AUTO PARTNER A.E., στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που ασκεί η AUTO PARTNER A.E. και μόνο σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται παραπάνω, καθώς και βάσει κατάλληλης συμφωνίας·
 • αρχές ή οντότητες εξουσιοδοτημένες βάσει νομικών διατάξεων·
 • οντότητες στις οποίες διατίθενται δεδομένα βάσει συμφωνιών που έχουν συναφθεί σχετικά με τη δραστηριότητα που διεξάγεται από την AUTO PARTNER S.A., στις οποίες η AUTO PARTNER αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων (επεξεργαστές), π.χ.: εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, διαχειριστές συστημάτων πληροφορικής, διαχειριστές συστημάτων πληρωμών, δικηγορικές εταιρείες, ελεγκτικές εταιρείες·
 • εταιρείες ταχυμεταφορών και πάροχοι μεταφορικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα σας παραδίδουν τις παραγγελθείσες αποστολές·
 • αρχές ή φορείς στους οποίους θα διατεθούν τα δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στις ακόλουθες περιόδους:

 • Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης: έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της.
 • δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με σύμβαση στην οποία εσείς ή ο εργοδότης ή ο πελάτης σας είστε συμβαλλόμενο μέρος: καθ' όλη τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύμβασης και μετά τη λήξη της για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, καθώς και για την περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν αξιώσεις που σχετίζονται με τη σύμβαση, που απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του φορολογικού δικαίου ή άλλων νομικών διατάξεων, ή, κατά περίπτωση, έως ότου αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων·
 • δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει νόμιμης υποχρέωσης που βαρύνει την AUTO PARTNER A.E.: στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου – επαρκώς για τη δεδομένη νομική υποχρέωση. Στην περίπτωση των cookies, τα δεδομένα αποθηκεύονται έως ότου λήξει το cookie ή διαγραφεί από τον Χρήστη.
 • δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος της AUTO PARTNER A.E.: για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επιδίωξη συγκεκριμένου συμφέροντος.

ΑΡΧΕΙΑ COOKIES

Η AUTO PARTNER A.E. ενημερώνει ότι κατά τη χρήση του Ιστότοπου, αποθηκεύονται σύντομες πληροφορίες στην τελική συσκευή του Χρήστη, ιδίως αρχεία κειμένου που ονομάζονται «cookies». Τα «cookies» περιέχουν δεδομένα πληροφορικής όπως: τη διεύθυνση IP του Χρήστη, το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσής τους στην τελική συσκευή του Χρήστη, τις παραμέτρους και τα στατιστικά στοιχεία της συσκευής καταγραφής και έναν μοναδικό αριθμό. Τα αρχεία «cookies» κατευθύνονται στον διακομιστή του Ιστότοπου μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού που είναι εγκατεστημένο στην τελική συσκευή του Χρήστη.

Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του Χρήστη και στη βάση τους η ταυτότητα του Χρήστη δεν καθορίζεται. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες ενδέχεται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα μόνο όταν συνδυάζονται με άλλα μοναδικά αναγνωριστικά ή άλλες πληροφορίες που ταυτοποιούν το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Η AUTO PARTNER A.E. χρησιμοποιεί τα cookies για την παροχή υπηρεσιών, την προσαρμογή του ιστότοπου στις ατομικές προτιμήσεις των χρηστών και για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η χρήση του ιστότοπου χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σημαίνει ότι συμφωνείτε να αποθηκεύετε τα cookies στη μνήμη της συσκευής.

Τα αρχεία «cookies» χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο ιδίως για:

 • τη διατήρηση της τεχνικής ορθότητας και της συνέχειας της συνεδρίας μεταξύ του διακομιστή του Ιστότοπου και της τελικής συσκευής του Χρήστη·
 • τη βελτιστοποίηση της χρήσης των σελίδων του Ιστότοπου από τον Χρήστη και την προσαρμογή του τρόπου εμφάνισής τους στην τελική συσκευή του Χρήστη·
 • τη διασφάλιση της ασφάλειας της χρήσης του Ιστότοπου·
 • τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις στις σελίδες του Ιστότοπου που υποστηρίζουν τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους·

Λόγω της διάρκειας ζωής τους, τα cookies που χρησιμοποιούνται από την AUTO PARTNER A.E. μπορούν να χωριστούν σε:

 • αρχεία συνεδρίας – αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή του Χρήστη έως ότου ο Χρήστης αποσυνδεθεί ή εγκαταλείψει τον Ιστότοπο·
 • μόνιμα – αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή του Χρήστη έως ότου διαγραφούν από τον Χρήστη ή έως ότου το cookie λήξει εντός του χρονικού ορίου που καθορίζεται στην προδιαγραφή cookie.

Η AUTO PARTNER A.E. και άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. αναλυτικές και στατιστικές) σε αυτήν χρησιμοποιούν τα cookies για διάφορους σκοπούς, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες.

 • απαραίτητα για τη χρήση του Ιστότοπου:
 • cookies με δεδομένα που εισάγονται από τον Χρήστη (αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης) για τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης·
 • cookies ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας για όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας cookies·
 • cookies ασφαλείας, π.χ. χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό απάτης ελέγχου ταυτότητας
 • cookies συνεδρίας των συσκευών αναπαραγωγής πολυμέσων (π.χ. flash player cookies), για τη διάρκεια της συνεδρίας,
 • cookies που διευκολύνουν τη χρήση του ιστότοπου:
 • μόνιμα cookies που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση της διεπαφής Χρήστη για τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης ή για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 • cookies που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα, δηλαδή την ανάλυση δεδομένων - αυτά είναι αρχεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος από τον Χρήστη, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων και αναφορών σχετικά με τη λειτουργία του Ιστότοπου.
 • cookies που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στον Ιστότοπο μέσω κοινωνικών δικτύων.

Τα αρχεία cookies σάς επιτρέπουν να διατηρείτε τη συνεδρία, να λειτουργείτε σωστά και να προβάλλετε τον ιστότοπο, να επιστρέφετε σε προηγούμενες σελίδες, καθώς και να εμφανίζετε: χάρτη οδηγιών, βίντεο που δημοσιεύονται στο YouTube και ενσωμάτωση του ιστότοπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποθηκεύουν αυτόματα τα cookies στη συσκευή του Χρήστη. Οι χρήστες μπορούν επίσης να διαχειριστούν την αποθήκευση των cookies προσωπικά, για παράδειγμα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους ή διαγράφοντας τα αποθηκευμένα cookies. Το επίπεδο προστασίας από τα cookies ορίζεται σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης έως ότου τα cookies αποκλειστούν εντελώς. Ωστόσο, η απενεργοποίηση /διαγραφή των cookies ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας να μην λειτουργούν όπως αναμένεται. Τα cookies μπορεί να είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών του Ιστότοπου autopartner.com.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη. Η απενεργοποίηση/διαγραφή των cookies ισχύει μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εκτελέστηκε αυτή η ενέργεια. Επομένως, σε άλλα προγράμματα περιήγησης, πρέπει να επαναλάβετε την ενέργεια απενεργοποίησης/διαγραφής των cookies.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Ο Ιστότοπος AUTOPARTNER.COM χρησιμοποιεί υπηρεσίες που επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο (εφεξής αναλυτικά εργαλεία) χρησιμοποιώντας τα cookies. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις των αρχείων cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου στο πρόγραμμα περιήγησης.

GOOGLE ANALYTICS:

Το Google Analytics είναι ένα σύστημα στατιστικών που συλλέγει δεδομένα σχετικά με τους χρήστες που επισκέπτονται τον ιστότοπο.

Κατά την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, το Google Analytics συλλέγει, για παράδειγμα, δεδομένα όπως:

 • πώς ο χρήστης ήρθε στον ιστότοπο (μέσω μηχανής αναζήτησης ή παραπομπής από άλλη σελίδα ή απευθείας εισάγοντας χειροκίνητα τη διεύθυνση της σελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης)
 • που διαμένει ο χρήστης (χώρα, πόλη
 • τι λογισμικό χρησιμοποιεί ο χρήστης (λειτουργικό σύστημα, πρόγραμμα περιήγησης, τύπος συσκευής)
 • πώς συμπεριφέρθηκε ο χρήστης στον ιστότοπο (πόσο καιρό έμεινε σε μια συγκεκριμένη υποσελίδα, πόσες υποσελίδες επισκέφθηκε)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, ανατρέξτε στη διεύθυνση: «Πώς χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές των συνεργατών μας» (που βρίσκεται στο www.google.com/policies/privacy/partners/ ή οποιοδήποτε άλλο URL που ενδέχεται να κοινοποιεί κατά καιρούς η Google).

TAG MANAGER

Η ιστότοπος AUTOPARTNER.COM χρησιμοποιεί επίσης τον Διαχειριστή ετικετών Google. Το ίδιο το εργαλείο δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, αλλά σας βοηθά να τοποθετήσετε και να διαχειριστείτε ετικέτες. Οι ετικέτες είναι μικρά στοιχεία κώδικα που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και της συμπεριφοράς των Χρηστών, την καταγραφή των επιπτώσεων της διαδικτυακής διαφήμισης, τη διεξαγωγή επαναληπτικού μάρκετινγκ. Ο Διαχειριστής ετικετών θα καταγράψει επίσης αν σταματήσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο AUTOPARTNER.COM Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

HOTJAR

Το Hotjar είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του ενδιαφέροντος των χρηστών σε μεμονωμένα στοιχεία του ιστότοπου. Δημιουργεί «χάρτες κλικ» και εξετάζει πόσο αφοσιωμένοι είναι οι χρήστες στη σελίδα (π.χ. όσον αφορά την κύλιση). Το Hotjar μπορεί επίσης να καταγράψει τη συμπεριφορά των χρηστών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προκειμένου να ενημερωθούν οι πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου και η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία και η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάξει. Σε περίπτωση αλλαγής στο περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου, θα αλλάξει η ημερομηνία ενημέρωσής της που αναφέρεται στο τέλος του εγγράφου. Η AUTO PARTNER S.A. συνιστά στους Χρήστες να διαβάζουν τακτικά τις διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου.

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 01/12/2019.